white_important.png

9ο Λαϊκό Μονοπάτι Άλσους Νυμφαίας

Κανονισμοί Λαϊκού Μονοπατιού Άλσους Νυμφαίας

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Στους κανονισμούς που απαριθμούνται πιο κάτω, οι λέξεις που σημειώνουμε εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: ΑΓΩΝΑΣ, στο 5ο Λαϊκό Μονοπάτι Νυμφαίας / ΑΘΛΗΤΕΣ, στους αγωνιζόμενους, αυτούς δηλαδή που νόμιμα έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν / ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Λαϊκού Μονοπατιού Νυμφαίας.

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί πριν από τις 23 Νοεμβρίου του 1996. Ο κατάλογος των συμμετοχών κλείνει μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών ή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξης των εγγραφών. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται μόνο εκείνη η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα ανέρχεται σε 10€ και αναφέρεται στους κανονισμούς εγγραφής. Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται τους δικαιώματός τους να μη δεχτούν αθλητές οι οποίοι στο παρελθόν έχουν αποβληθεί από παρόμοιους αγώνες εξαιτίας αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: Μ/W (18-49 ετών), Μ50/W50 (50+).

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το Λαϊκό Μονοπάτι Νυμφαίας για το 2014 θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου. Η εκκίνηση δίνεται στις 10:30 το πρωί, στην είσοδο του άλσους Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Ο αγώνας κλείνει ακριβώς 2 (δύο) ώρες μετά την εκκίνηση, στο ίδιο σημείο, όπου γίνεται ο τερματισμός των αθλητών. Η τελετή απονομής επάθλων στους νικητές των διαφόρων κατηγοριών γίνεται στις 13:30 το πρωί της ίδιας μέρας στο χώρο του τερματισμού.

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Η διαδρομή του αγώνα ακολουθεί μονοπάτια κατά κύριο λόγο. Από τα 8 χιλιόμετρα του αγώνα, τα 7 βρίσκονται σε μονοπάτια και το 1 σε χωματόδρομο. Λίγα μέτρα περνούν από άσφαλτο. Τα μονοπάτια είναι καλογραμμένα και σηματοδοτημένα. Επιπλέον σηματοδότηση γίνεται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη. Η θετική υψομετρική διαφορά που θα καλύψουν οι αθλητές φτάνει τα 200 μέτρα, ενώ η συνολική τα 250 μέτρα. Το χαμηλότερο σημείο του αγώνα βρίσκεται στα 80 μέτρα και το ψηλότερο στα 200 μέτρα. Συνοπτικά, ο αγώνας ακολουθεί τη διαδρομή: 1ο πάρκινκ – 3η βρύση – Λόφος κάτω από το Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο – σύνορα του άλσους με τον αμπελώνα  – 1ο πάρκινκ. Πάντα οι αθλητές κινούνται από τη δεξιά πλευρά του δρόμου.

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Υπάρχει ένα χρονικό σημείο αποκλεισμού στον αγώνα. Το σημείο αποκλεισμού ορίστηκε για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από το σημείο στο χρόνο που αναφέρεται, θεωρούνται άκυροι. Ο χρόνος αποκλεισμού υπολογίστηκε με βάση τις δυνατότητες ενός μέτρια γυμνασμένου ανθρώπου. Το σημείο αυτό βρίσκεται στον τερματισμό του αγώνα στις 2:00 ώρες. Το όριο αποκλεισμού είναι κοινό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες για όλες τις κατηγορίες. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, συνεχίζεται η καταγραφή των αθλητών αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμοι, ζητώντας τους να παραδώσουν τον αριθμό. Οι αθλητές που για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται ότι εγκαταλείπουν είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τον αριθμό τους στον πλησιέστερο Σταθμό Ελέγχου. Όσοι αθλητές τερματίσουν έξω από το συγκεκριμένο χρονικό όριο, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει έναν αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του (φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί κάποια από τις άκρες του, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στο ύφασμα (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ο αριθμός (bib) είναι διαστάσεων 20 Χ 15 cm περίπου και φέρει επιπλέον και το ονοματεπώνυμο του αθλητή πάνω του. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής είναι πυκνή και για τη σηματοδότησή της χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν χαρακτηριστικά έντονα χρώματα ή και μικρές πινακίδες που αναγράφουν το όνομα του αγώνα. Επίσης, στην συνέχιση της σωστής κατεύθυνσης των αθλητών, βοηθά και η κανονική σηματοδότηση του μονοπατιού (κόκκινη / κίτρινη / άσπρη μπογιά), η οποία έχει γίνει από άλλους φορείς για να βοηθούνται οι πεζοπόροι που κυκλοφορούν στα μονοπάτια του βουνού. Απώλεια της σωστής διαδρομής δεν επισύρει ποινή, γιατί δεν μπορεί να αποβεί σε καμιά περίπτωση σε όφελος των αθλητών που τυχόν θα χαθούν. Είναι όμως επικίνδυνο για τον ίδιο τον αθλητή, καθώς είναι πιθανό να βρεθεί σε απόκρημνα σημεία του βουνού, χωρίς να μπορούν να τον εντοπίσουν τα συνεργεία έρευνας & διάσωσης.

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (εξαιρείται η διατροφική υποστήριξη) προς τους αθλητές, από οποιονδήποτε, με ποινή αποκλεισμού του αθλητή. Απαγορεύεται επίσης η υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους με τεχνικά μέσα (έλξη με ελαστικό σχοινί). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβοήθηση των αθλητών μεταξύ τους.

11. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν σκι ή ανάλογου οργάνου ως βοηθητικού μέσου. Απαγορεύεται όμως η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου, ασυρμάτου.

12. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται τα πλαστικά κύπελλα των σταθμών τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα πλαστικά κύπελλα μέσα στο σάκο ή δίπλα απ αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

13. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς. Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων που ενδεχομένως συνοδεύουν κάποιους αθλητές.

14. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε ένα (1) ενδιάμεσο σημείο της διαδρομής. Στον 1 Σταθμό Τροφοδοσίας προσφέρονται ισοτονικό υγρό ηλεκτρολυτών, νερό, ενεργειακά τζελ.

15. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές. Συστήνεται όμως στους πιο αργούς να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια ( πρώτες βοήθειες, ασκό ή παγούρι με υγρό, στερεά τροφή της επιλογής τους) για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών.

16. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ο Σταθμός Ελέγχου του αγώνα είναι ένας και βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής, στο λόφο κάτω από το Δημοτικό τουριστικό περίπτερο Νυμφαίας. Ο Σταθμός Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σταθμός Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει από το σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Ο σταθμός είναι εξουσιοδοτημένος να ανακοινώνει τον αποκλεισμό κάποιου αθλητή. Όσοι αποκλείονται και επιθυμούν, συνεχίζουν με δική τους ευθύνη, εφόσον ο εξουσιοδοτημένος γιατρός του σταθμού κρίνει τον αθλητή ικανό για κάτι τέτοιο.

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Σε ένα σημείο (εκκίνηση - τερματισμό) θα υπάρχει γιατρός που θα αντιμετωπίσει προβλήματα των αθλητών.

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Αν παραστεί ανάγκη (επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.

20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ: Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν εντελώς τον αγώνα, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.

21. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Η διοργάνωση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα υλικής και ηθικής ανταμοιβής των αθλητών που διακρίνονται στον αγώνα και όταν οι συνθήκες της διοργάνωσης το επιτρέπουν ανταμοίβει τους νικητές του αγώνα με χρηματικά έπαθλα για την συνολική προσπάθειά τους, ώστε να τους ενισχύσει με κάποιο τρόπο και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Ο τρόπος υλικής αποζημίωσής τους καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής αρκετά πριν από τον αγώνα και με γνώμονα τη διατήρηση του μη επαγγελματικού ύφους που διακρίνει τη διοργάνωση, τον αγνό συναγωνισμό μεταξύ των αθλητών και το ιδεολογικό υπόβαθρο του αγώνα, που στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη ηθικών αξιών και περιβαλλοντικών μηνυμάτων ανάμεσα στους αθλητές.

22. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους τρεις άνδρες νικητές της γενικής κατάταξης και στις τρεις γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης, όπως επίσης και στους τρεις νικητές της κατηγορίας Μ50/W50. Εφόσον κάποια κατηγορία συγκεντρώνει λιγότερους από 6 αθλητές, τότε τιμάται μόνο ο πρώτος.

23. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Αναμνηστικό μετάλλιο δίνεται μόνο στους αθλητές που τερματίζουν μέσα στο χρονικό όριο εγκυρότητας των 2 ωρών. Όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως επίδοσης, τιμώνται με το ίδιο μετάλλιο. Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής δίνεται σε όλους τους αθλητές, ασχέτως τελικής κατάληξης (τερματισμός ή εγκατάλειψη), όπου αναγράφεται ο τελικός χρόνος και σειρά γενικής κατάταξης ή το σημείο εγκατάλειψης, για όσους εγκατέλειψαν.

23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ: Η κατηγορία του ομαδικού υπάρχει κυρίως για να δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο στην συμμετοχή αθλητών που αποτελούν μέλη μιας ομάδας ή συλλόγου, προκειμένου να τονωθεί και το στοιχείο της ομαδικότητας. Για τη συμμετοχή στην κατηγορία του ομαδικού απαιτείται μια ομάδα να απαρτίζεται από τρεις -το ελάχιστο- αθλητές, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. Μέγιστος αριθμός αθλητών στην κάθε ομάδα δεν υφίσταται. Για τη συμμετοχή μιας ομάδας στη διεκδίκηση του τιμητικού επάθλου αλλά και την παρουσία της ομάδας στη βαθμολογία της κατηγορίας ομαδικού, απαιτείται ο τερματισμός τριών τουλάχιστον αθλητών που να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ο χρόνος των τριών καλύτερων αθλητών της κάθε ομάδας αθροιστικά, αποτελεί την επίδοση της ομάδας και έτσι προκύπτει και η γενική κατάταξη του Ομαδικού.

24. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στη διάρκεια του αγώνα υπάρξει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχές της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.

25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Καμιά ουσιαστική τροποποίηση των κανονισμών ωστόσο δεν πραγματοποιείται τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τον αγώνα.

Φωτογραφίες

Tελευταία Νέα

Οχυρό Νυμφαίας

Το Οχυρό Νυμφαίας είναι ένα στρατιωτικό μουσείο το οποίο βρίσκεται 17 χιλιόμετρα βορείως της Κομοτηνής κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το οχυρό κατασκευάστηκε το 1936-1940 και αποτελεί ένα από τα έργα οχύρωσης του Ιωάννη Μεταξά. Το οχυρό της Νυμφαίας είναι διάσημο σήμερα για την μάχη όπου έγινε στις 6-9 Απριλίου 1941 όταν ο Γερμανικός στρατός επιτέθηκε και τελικά κατέκτησε το οχυρό. Από το 2000 το Οχυρό Νυμφαίας λειτουργεί ως στρατιωτικό μουσείο.

Βορειοδυτικά του οχυρού κάθε χρόνο οργανώνονται οι ποντιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις Παρχάρια.

 

πηγή ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ

G Button3

white_info.png

7ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος

white_important.png

7ος Λαϊκό Μονοπάτι

Ημερολόγιο Άρθρων

« Ιανουάριος 2020 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Copyright © Optimum Πληροφορική 2015 All rights reserved